Μεταδόσεις

Τίτλος Έναρξη Λήξη
Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας... 27-01-2023 11:45 27-01-2023 14:30
Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορα Ελπίδας... 19-01-2023 09:15 19-01-2023 14:30
Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας... 10-01-2023 11:45 10-01-2023 14:30
Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος... 16-12-2022 14:45 16-12-2022 18:30
ISAC, RAP[P]RESENTA[Z]ION[E] DI LUIGI GROTO CIECO D'ADRIA 07-12-2022 11:00 07-12-2022 14:45
Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος Άννας... 30-11-2022 11:30 30-11-2022 13:45
1922-2022: αναπαραστάσεις της Καταστροφής στον λόγο και στην τέχνη 10-11-2022 17:30 10-11-2022 21:00
Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος Δέσπως... 16-09-2022 10:15 16-09-2022 14:30
Η Διατριβή μου σε 3 λεπτά 14-07-2022 18:15 14-07-2022 21:00
Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Στέφανου Πούλιου 04-07-2022 09:45 04-07-2022 14:00

Σελίδες