Όροι χρήσης

 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ)
 
Η χρήση του οπτικοαουστικού υλικού του ΠΚ υπόκειται στις διατάξεις των ελληνικών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών.
 
Το οπτικοαουστικό υλικό διατίθεται στους χρήστες του για αυστηρά εκπαιδευτική ή προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση του υλικού αυτού για εμπορικούς σκοπούς.
 
Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευσή του, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το υλικό αυτό με σκοπό τη μελέτη, την ανάλυση ή την πραγματοποίηση διδασκαλίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.
 
Τα μέλη του ΠΚ που αναρτούν βίντεο είναι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων του υπό ανάρτηση υλικού και εγγυώνται —με την αποδοχή των παρόντων όρων— ότι έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα ώστε η χρήση και μετάδοση του περιεχομένου να μην καταστρατηγεί τον νόμο και τις σχετικές διατάξεις.
 
 
 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΠΚ
 
Οι χρήστες του ΠΚ συμφωνούν να μην τοποθετούν δυσφημιστικό, προσβλητικό υλικό. Απαγορεύεται η ανάρτηση περιεχομένου (βίντεο ή άλλης μορφής) με παράνομο ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες περιεχομένου:
 
- Aggressive (σελίδες που προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά και το ρατσισμό)
- Drugs (σελίδες που προωθούν τα ναρκωτικά)
- Gampling (σελίδες που προωθούν τα τυχερά παιχνίδια)
- Porn (σελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο)
- Violence (σελίδες που προπαγανδίζουν τη βία)
 
Πιο συγκεκριμένα, το υλικό των βίντεο προς ανάρτηση από τους χρήστες του ΠΚ θα ελέγχεται για :
 
- Δημοσίευση ή αναφορά  υλικού που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή με άλλον τρόπο αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/ και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
- Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
- Η ανάρτηση, δημοσίευση και αναφορά συνδέσμων προς υλικό για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
- Οποιαδήποτε αναφορά για διάθεση απαγορευμένων από την ισχύουσα νομοθεσία υλικών ή άυλων αγαθών. Σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα που θίγουν τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ταινίες και ηχογραφημένες εκτελέσεις μουσικών κομματιών.
- Γενικότερα η ανάρτηση, δημοσίευση υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
- Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/ και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).
- Η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή /και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
- Η υπηρεσία ανάρτησης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει αποθηκευτικό μέσο ή μέσο ανταλλαγής περιεχομένου μεταξύ των χρηστών του ή εξωτερικών χρηστών.
 
Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις η ανάρτηση του υλικού θα ακυρώνεται. 
 
 
Το ΠΚ διατηρεί το δικαίωμα ακόμη και στην περίπτωση που όλα τα παραπάνω τηρούνται, να αφαιρέσει περιεχόμενο ή να αποτρέψει την πρόσβαση σε συγκεκριμένους χρήστες.