Ο ρόλος της ΠΦΥ- Συνοσηρότητες και COVID-19


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

  • Εκπαίδευση
  • Υγεία

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1461 views

Duration: 00:20:40

Posted by: admin on 19-07-2021

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date18 May 2021
DescriptionΟμιλία στα πλαίσια του Επιμορφωτικου προγράμματος: "Κορωνοϊός (SARS-CoV-2)- Προφύλαξη και Μέτρα Πρόληψης στους εργαζομένους της Κρήτης",
του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ομιλήτρια: Τσιλιγιάννη Ιωάννα, Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΟ ρόλος της ΠΦΥ- Συνοσηρότητες και COVID-19
Type