Live show

Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών κας Μανώλη Κωνσταντίνας

Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών κας Μανώλη Κωνσταντίνας με θέμα: "AmIChef": Υποστήριξη της μαγειρικής διαδικασίας στο περιβάλλον της Έξυπνης Κουζίνας.

18 Δεκεμβρίου 2020, 10:00-12:00

-Περίληψη: Η προετοιμασία γευμάτων αναμφισβήτητα αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα στην καθημερινή ζωή πολλών ανθρώπων. Όχι μόνο γιατί, από βιολογικής σκοπιάς, η τροφή παίζει θεμελιώδη ρόλο στη ζωή μας καθώς μας προσφέρει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για να επιβιώσουμε, αλλά και γιατί η μαγειρική αποτελεί μια ευχάριστη δραστηριότητα με πολλαπλά οφέλη (π.χ. αναψυχή, χαλάρωση, δημιουργικότητα, εκπαίδευση). Ωστόσο, η διαδικασία του μαγειρέματος αποτελεί μια περίπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί διαίσθηση, αυτό-οργάνωση, συντονισμό, παρακολούθηση και εκτέλεση πολλαπλών εργασιών παράλληλα, ενώ στηρίζεται στις οργανωτικές δεξιότητες του μάγειρα για την διαχείριση - ακόμα και με εξαιρετική ακρίβεια - των κρίσιμων χρονικών περιθωρίων που απαιτούνται. Δεδομένης της επαναληπτικότητας, της πολυπλοκότητας αλλά και της σημαντικότητας της διαδικασίας του μαγειρέματος, η τεχνολογική υποστήριξή της έχει αποτελέσει ένα σημαντικό ερευνητικό θέμα,ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου πλήθος έξυπνων συσκευών, αντικειμένων και υπηρεσιών ενσωματώνονται με μη-επεμβατικό και συχνά μη-ορατό τρόπο στα οικιακά περιβάλλοντα.

Η πλατφόρμα 'AmIChef' είναι ένα σύστημα μαγειρικής με επίγνωση του πλαισίου χρήσης (context-sensitive), που υποστηρίζει τον κάτοικο ενός έξυπνου σπιτιού και του παρέχει διαδραστική, πολυτροπική, πολυαισθητική, και εξατομικευμένη υποστήριξη, ενώ βρίσκεται στο χώρο της κουζίνας και προετοιμάζει ένα γεύμα, στοχεύοντας στην απλοποίηση της συνολικής διαδικασίας μέσω της μείωσης του νοητικού φόρτου. Ο χρήστης μέσω της αλληλεπίδρασης με τον τεχνολογικό εξοπλισμό της Έξυπνης Κουζίνας, ο οποίος αποτελείται κυρίως από μεγάλου μεγέθους οθόνες αφής, μπορεί: α) να περιηγηθεί σε μαγειρικές συνταγές, β) να διαχειριστεί τις προμήθειες της κουζίνας, γ) να προγραμματίσει γεύματα, και δ) να πλοηγηθεί στο ιστορικό των γευμάτων που είχε προετοιμάσει στο παρελθόν.

Βασική λειτουργικότητα του συστήματος είναι η περιήγηση του χρήστη σε εξατομικευμένες προτάσεις για συνταγές μαγειρέματος έχοντας τη δυνατότητα παραμετροποίησης αυτών ανάλογα με τις προτιμήσεις του, όπως και τη δυνατότητα εκτέλεσης των συνταγών αυτών με πραγματικού χρόνου ανάδραση σχετικά με τα βήματα, τα υλικά, τα μαγειρικά σκεύη, τον χρόνο και τις ενέργειες που χρειάζονται, έτσι ώστε να ολοκληρώσει τη συνταγή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα προβολής των βημάτων της συνταγής σε συνδυασμό με τα υλικά και τα μαγειρικά σκεύη που χρειάζεται να συλλέξει από τον περιβάλλοντα χώρο ανά βήμα, όπως και τις ενέργειες στις οποίες χρειάζεται να προβεί κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των μαγειρικών βημάτων. Στόχος είναι η δημιουργία του μαγειρικού αποτελέσματος με όσο το δυνατόν εύκολο, γρήγορο, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.

Η εργασία αυτή παρουσιάζει: (α) μια προσέγγιση για την υποστήριξη της διαδικασίας προετοιμασίας γευμάτων υπό το πρίσμα των ευφυών περιβαλλόντων, (β) εκτενή αναφορά σε παρόμοια συστήματα αναδεικνύοντας τα υφιστάμενα κενά τους, (γ) λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας σχεδίασης και της λειτουργικότητας του συστήματος AmIChef, και (δ) καταγραφή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του συστήματος AmIChefμε τη συμμετοχή ειδικών ευχρηστίας (UX experts) στο πλαίσιο ενός «Έξυπνου Σπιτιού».

 Επιβλέπων: Καθηγητής, Κ. Στεφανίδης
Not enabled

Κάλυψη

Έναρξη:
18-12-2020 09:55


Λήξη:
18-12-2020 12:00

Συνδέσεις

Μέγιστες:
7