Μεταδόσεις

Title Start End
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής ΠΤΔΕ - Παν. Κρήτης, της κας Βίγκου... 18-06-2020 10:00 18-06-2020 12:30
Δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του... 17-06-2020 18:30 17-06-2020 21:00
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας του  μεταπτυχιακού φοιτητή του... 15-06-2020 16:00 15-06-2020 18:00
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή... 04-06-2020 12:00 04-06-2020 14:00
Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του... 25-05-2020 11:00 25-05-2020 14:00
Δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της κ. Εβίτας Δανδάλη,... 19-05-2020 18:00 19-05-2020 20:30
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή του... 19-05-2020 12:00 19-05-2020 14:00
Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής: Καλλιόπης Σφακιανάκη, υποψήφιας... 07-05-2020 11:00 07-05-2020 15:30
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του υποψηφίου Διδάκτορα του... 30-04-2020 13:30 30-04-2020 16:30
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας της  μεταπτυχιακής φοιτήτριας ... 30-04-2020 12:00 30-04-2020 14:00

Pages