Μεταδόσεις

Title Start End
Δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της κ. Εβίτας Δανδάλη,... 19-05-2020 18:00 19-05-2020 20:30
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή του... 19-05-2020 12:00 19-05-2020 14:00
Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής: Καλλιόπης Σφακιανάκη, υποψήφιας... 07-05-2020 11:00 07-05-2020 15:30
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του υποψηφίου Διδάκτορα του... 30-04-2020 13:30 30-04-2020 16:30
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας της  μεταπτυχιακής φοιτήτριας ... 30-04-2020 12:00 30-04-2020 14:00
Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας: Γιώργος Λιλής, ΠΜΣ “Αρχαίος... 29-04-2020 17:30 29-04-2020 20:00
Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Αθανάσιος Βαρβεράκης... 28-04-2020 15:00 28-04-2020 18:00
TEDxUniversityofCrete online session / ADAPT 26-04-2020 19:00 26-04-2020 21:10
Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του  υποψηφίου διδάκτορα του... 09-04-2020 17:00 09-04-2020 19:00
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή του... 08-04-2020 16:00 08-04-2020 18:00

Pages