Μεταδόσεις

Τίτλος Έναρξη Λήξη
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας του  μεταπτυχιακού φοιτητή  ... 01-07-2020 14:00 01-07-2020 16:00
Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Ευαγγελίας Δακορώνια του... 30-06-2020 12:00 30-06-2020 14:00
Παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του... 19-06-2020 10:15 19-06-2020 12:30
Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας 18-06-2020 11:00 18-06-2020 12:56
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής ΠΤΔΕ - Παν. Κρήτης, της κας Βίγκου... 18-06-2020 10:00 18-06-2020 12:30
Δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του... 17-06-2020 18:30 17-06-2020 21:00
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας του  μεταπτυχιακού φοιτητή του... 15-06-2020 16:00 15-06-2020 18:00
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή... 04-06-2020 12:00 04-06-2020 14:00
Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του... 25-05-2020 11:00 25-05-2020 14:00
Δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της κ. Εβίτας Δανδάλη,... 19-05-2020 18:00 19-05-2020 20:30

Σελίδες