Μεταδόσεις

Title Start End
Παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του... 09-07-2020 10:30 09-07-2020 12:30
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή του... 09-07-2020 10:00 09-07-2020 12:00
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Φίλιππου Σαράτση στο... 08-07-2020 13:00 08-07-2020 15:00
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής ΠΤΔΕ - Παν. Κρήτης, της κας... 07-07-2020 09:00 07-07-2020 14:00
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας... 06-07-2020 16:00 06-07-2020 18:00
Παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του... 06-07-2020 11:00 06-07-2020 13:30
Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Θεολογίτου Παρασκευής... 03-07-2020 17:00 03-07-2020 19:00
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή του... 03-07-2020 12:00 03-07-2020 14:00
Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας της φοιτήτριας Θεοδώρας Αποστολάκη του... 02-07-2020 12:00 02-07-2020 14:00
Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Ιωάννας Ευαγγέλου στο... 02-07-2020 11:00 02-07-2020 12:00

Pages