Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας - Στέλιου Πηχωρίδη

1 videos

0 subscribers

Posted by: site_admin on Tue, 12/07/2022 - 22:28

Collection description

Το βραβείο θεσπίστηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1999 προς τιμήν του καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών Στέλιου Πηχωρίδη, που χάθηκε πρόωρα και ο οποίος εκπροσώπησε με υποδειγματικό τρόπο την έν­νοια του πανεπιστημιακού δασκάλου. Σκοπός του βραβείου είναι να αναδείξει την έμφαση που οφείλει να αποδίδει στην πανεπιστημιακή διδασκαλία κάθε σύγχρονο Πανεπιστήμιο και να επιβραβεύει εκείνα από τα μέλη του που την υπηρετούν με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση.

Collection permissions

Everyone can view collection's videos


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0