Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

21 videos

0 subscribers

Posted by: pr_uoc on Fri, 27/05/2022 - 12:44

Collection description

Οι παρουσιάσεις έγιναν στα πλαίσια της διαδικτυακής εκδήλωσης της παρουσίασής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης την εβδομάδα 14-18 Μαρτίου, που διοργανώθηκε από τη Δομή Διασύδεσης και Σταδιοδρομίας.

Collection permissions

Everyone can view collection's videos

Pages


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0