«Οθωμανική Ιστορία», Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

  • Εκπαίδευση
  • Επιστήμες

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1776 views

Duration: 00:12:00

Posted by: pr_uoc on 20-10-2022

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
Description«Οθωμανική Ιστορία», Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
Title«Οθωμανική Ιστορία», Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Type