Χαιρετισμοί και παρουσίαση των υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης που προσφέρονται από το ΚΥΥΤΠΕ


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

  • Δραστηριότητες

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

2998 views

Duration: 00:24:47

Posted by: pr_uoc on 07-07-2021

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date27 May 2021
DescriptionΆνοιγμα - Χαιρετισμοί: Γεώργιος Κοσιώρης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Μιχαήλ Παυλίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης.

Παρουσίαση των υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης που προσφέρονται από το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ:
- Εμμανουήλ Ζουράρης Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογιών Εκπαίδευσης, ΚΥΥΤΠΕ: Σύντομη Αναφορά στο Τμήμα και σε σχετικά έργα υπό ανάπτυξη / Τεχνολογική υποστήριξη / Technology enabling
- Οφηλία Νεοφύτου, Στέλεχος Τμήματος Τεχνολογιών Εκπαίδευσης, ΚΥΥΤΠΕ: Ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση
- Πόπη Κοντολέτα, ΕΤΕΠ, Τμήμα Τεχνολογιών Εκπαίδευσης, ΚΥΥΤΠΕ: Σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση


Ενημερωτική εκδήλωση του Τμήματος Τεχνολογιών Εκπαίδευσης του
Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ με βασικά θέματα την παρουσίαση των προσφερόμενων από το Κέντρο υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης και παράλληλα, την ανάδειξη καλών πρακτικών από την πλευρά των διδασκόντων αναφορικά με την αξιοποίηση τεχνολογιών για την υποστήριξη της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εκδήλωση απευθυνόταν κυρίως στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΧαιρετισμοί και παρουσίαση των υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης που προσφέρονται από το ΚΥΥΤΠΕ
Type