Διεξαγωγή εργαστηρίου προγραμματισμού με σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση, μέσα από το Moodle, με χρήση plugins και custom εφαρμογής


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

  • Δραστηριότητες

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

2263 views

Duration: 00:09:56

Posted by: pr_uoc on 07-07-2021

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date27 May 2021
DescriptionΟμιλητής: Γιάννης Τσάμπος, ΕΔΙΠ Τμήματος Φυσικής

Πλήρης τίτλος: “Διεξαγωγή εργαστηρίου προγραμματισμού με σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση, μέσα από την πλατφόρμα του Moodle, με χρήση plugins και custom εφαρμογής”

Ομιλία στα πλαίσια ενημερωτικής εκδήλωσης του Τμήματος Τεχνολογιών Εκπαίδευσης του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ με βασικά θέματα την παρουσίαση των προσφερόμενων από το Κέντρο υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης και παράλληλα, την ανάδειξη καλών πρακτικών από την πλευρά των διδασκόντων αναφορικά με την αξιοποίηση τεχνολογιών για την υποστήριξη της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εκδήλωση απευθυνόταν κυρίως στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΔιεξαγωγή εργαστηρίου προγραμματισμού με σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση, μέσα από το Moodle, με χρήση plugins και custom εφαρμογής
Type