Νέα έκδοση της υπηρεσίας βίντεο!

Η υπηρεσία βίντεο του Πανεπιστημίου Κρήτης αναβαθμίζεται.