Μεταδόσεις

Title Start End
Τελετή αποφοίτησης/καθομολόγησης (Ορκωμοσία) πτυχιούχων Τμήματος... 17-03-2021 11:45 17-03-2021 13:00
Τελετή αποφοίτησης/καθομολόγησης (Ορκωμοσία) πτυχιούχων Τμήματος... 17-03-2021 10:45 17-03-2021 12:00
Τελετή αποφοίτησης/καθομολόγησης (Ορκωμοσία) πτυχιούχων Τμήματος... 17-03-2021 09:45 17-03-2021 11:00
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργ. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Τμ... 24-02-2021 09:50 24-02-2021 12:00
Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Σωκράτη Κουρσούμη 19-02-2021 10:45 19-02-2021 16:00
Δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της κας Άννας Αδρασκέλα 10-02-2021 10:45 10-02-2021 15:00
Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Σπύρου Πετριτάκη 29-01-2021 10:55 29-01-2021 16:00
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Μάριος Γκρέτσας 25-01-2021 10:50 25-01-2021 13:00
Δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της κας Μαρίας Παρασκευά 20-01-2021 18:15 20-01-2021 22:00
Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Αναστάσιου... 21-12-2020 10:45 21-12-2020 16:00

Pages