Μεταδόσεις

Title Start End
Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας κας Ελισσάβετ Καλογιαννάκη του... 25-11-2020 14:30 25-11-2020 18:30
Τελετή αποφοίτησης/καθομολόγησης (Ορκωμοσία) πτυχιούχων Τμήματος... 25-11-2020 11:55 25-11-2020 13:00
Τελετή αποφοίτησης/καθομολόγησης (Ορκωμοσία) πτυχιούχων Τμήματος... 25-11-2020 10:55 25-11-2020 12:00
Τελετή αποφοίτησης/καθομολόγησης (Ορκωμοσία) πτυχιούχων Τμήματος... 25-11-2020 09:55 25-11-2020 11:00
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτρια του... 24-11-2020 17:00 24-11-2020 19:00
Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Μ.... 13-11-2020 18:00 13-11-2020 21:00
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας του  μεταπτυχιακού φοιτητή του... 12-11-2020 12:00 12-11-2020 14:00
Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδακτόρισσας του... 09-11-2020 12:00 09-11-2020 16:00
Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας του  μεταπτυχιακού φοιτητή του... 06-11-2020 14:00 06-11-2020 16:00
Ζωντανή Μετάδοση Παρουσίασης Μεταπτυχιακής Εργασίας Ελένης Λαγουδάκη 03-11-2020 12:00 03-11-2020 14:00

Pages