Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης-Συνέντευξη Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Πανεπιστήμίου Κρήτης Καψαλάκη Εύας


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

  • Δραστηριότητες
  • Εκδηλώσεις

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1357 views

Duration: 01:11:19

Posted by: video-services-2 on 30-10-2023

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΣυνέντευξη γυναίκες διοίκησης γυναίκες επιστήμης πανεπιστημίου Κρήτης εκπροσώπηση των φύλων θετικά πρότυπα ανάδειξη γυναικών
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Επιτροπή Ισότητας Φύλων πανεπιστημίου Κρήτης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/5/2023
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΓυναίκες σε θέσεις ευθύνης-Συνέντευξη Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Πανεπιστήμίου Κρήτης Καψαλάκη Εύας
Type