Γυναίκες σε θέση ευθύνης- Συνέντευξη ομότιμης καθηγήτριας Τμήματος Βιολογίας Ρουμπελάκη-Αγγελάκη Καλλιόπης


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

  • Εκδηλώσεις

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1441 views

Duration: 01:17:43

Posted by: video-services-2 on 08-01-2024

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΣυνέντευξη γυναίκες διοίκησης, γυναίκες επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκπροσώπηση των φύλων, θετικά πρότυπα, ανάδειξη γυναικών
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Επιτροπή Ισότητας Φύλων Πανεπιστημίου Κρήτης
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΓυναίκες σε θέση ευθύνης- Συνέντευξη ομότιμης καθηγήτριας Τμήματος Βιολογίας Ρουμπελάκη-Αγγελάκη Καλλιόπης
Type