Χρήση του Microsoft Azure ως εργαλείου σύγχρονης εργαστηριακής τηλεκπαίδευσης


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

  • Εκδηλώσεις

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1989 views

Duration: 00:13:24

Posted by: pr_uoc on 09-07-2021

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date27 May 2021
DescriptionΟμιλητής: Νίκος Χρηστάκης, Διδάσκων Π.Δ. 407/80 Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ομιλία στα πλαίσια ενημερωτικής εκδήλωσης του Τμήματος Τεχνολογιών Εκπαίδευσης του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ με βασικά θέματα την παρουσίαση των προσφερόμενων από το Κέντρο υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης και παράλληλα, την ανάδειξη καλών πρακτικών από την πλευρά των διδασκόντων αναφορικά με την αξιοποίηση τεχνολογιών για την υποστήριξη της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εκδήλωση απευθυνόταν κυρίως στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΧρήση του Microsoft Azure ως εργαλείου σύγχρονης εργαστηριακής τηλεκπαίδευσης
Type