«Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος (ΕΜΠ)», Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

  • Εκπαίδευση
  • Επιστήμες

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1618 views

Duration: 00:16:02

Posted by: pr_uoc on 14-06-2022

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΗ παρουσίαση έγινε από την κ. Κανακίδου Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας, Υπεύθυνη του ΠΜΣ, στα πλαίσια της διαδικτυακής εκδήλωσης της παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης την εβδομάδα 14-18 Μαρτίου,
που διοργανώθηκε από τη Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
Title«Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος (ΕΜΠ)», Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Type