Η χρήση του notion.so για διδασκαλία εξ αποστάσεως μαθημάτων με απαιτήσεις στα μαθηματικά


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

  • Εκδηλώσεις

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

2209 views

Duration: 00:05:05

Posted by: pr_uoc on 07-07-2021

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date27 May 2021
DescriptionΟμιλητής: Σταύρος Κομηνέας, Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφ. Μαθηματικών.

Ομιλία στα πλαίσια ενημερωτικής εκδήλωσης του Τμήματος Τεχνολογιών Εκπαίδευσης του
Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ με βασικά θέματα την παρουσίαση των προσφερόμενων από το Κέντρο υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης και παράλληλα, την ανάδειξη καλών πρακτικών από την πλευρά των διδασκόντων αναφορικά με την αξιοποίηση τεχνολογιών για την υποστήριξη της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εκδήλωση απευθυνόταν κυρίως στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΗ χρήση του notion.so για διδασκαλία εξ αποστάσεως μαθημάτων με απαιτήσεις στα μαθηματικά
Type