Η εφαρμογή και ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου και των εμπλεκόμενων ανά διαδικασία


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

  • Εκδηλώσεις

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1258 views

Duration: 03:08:15

Posted by: video-services-2 on 14-12-2023

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΗ εφαρμογή και ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου και των εμπλεκόμενων ανά διαδικασία
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΗ εφαρμογή και ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου και των εμπλεκόμενων ανά διαδικασία
Type