Σχετικά

Καλως ήλθατε στην πλήρως αναβαθμισμένη υπηρεσία βίντεο κατ' απαίτηση του Πανεπιστημίου Κρήτης.


Η υπηρεσία στο σύνολο της αναπτύχθηκε από την αρχή βασισμένη σε νέο σχεδιασμό ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε σύγχρονες απαιτήσεις όπως, μεταξύ άλλων, η υποστήριξη βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD video) και η αναπαραγωγή από διαφορετικές υπολογιστικές συσκευές. Αποτέλεσμα της νέας προσπάθειας για ποιοτικότερη παροχή βίντεο υπηρεσιών είναι το παρόν περιβάλλον βίντεο υπηρεσιών, που για την τρέχουσα περίοδο θα λειτουργεί πιλοτικά ώστε να δοκιμαστούν, σε πραγματικές συνθήκες, οι νέες τεχνολογίες που έχουν υλοποιηθεί και να εφαρμοστούν τυχόν παρατηρήσεις που θα παρουσιαστούν από τους χρήστες. Καθώς η ανάπτυξη νέων υποσυστημάτων είναι συνεχής θα προσαρτώνται συνεχώς νέες υπηρεσίες στην νέα πλατφόρμα και θα προσφέρονται προς χρήση.

Για τυχόν προβλήματα και απορίες που έχετε σχετικά με την υπηρεσία, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (helpdesk (at) uoc.gr).

 

Γενικά

Η υπηρεσία πάρεχει τη δυνατότητα αναζήτησης, ανάρτησης και αναπαραγωγής βίντεο με σύγχρονα μέσα. Επιτρέπει στους χρήστες που αναρτούν υλικό, να καταχωρούν μεταδεδομένα σχετικά με το περιεχόμενο αυτού, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα σύνολο προσωποποιημένων υπηρεσιών στα πιστοποιημένα μέλη του Πανεπιστημίου.

Η υπηρεσία βασίζεται σε αντίστοιχη υπηρεσία η οποία αναπτύχθηκε από το Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. To Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων προσάρμοσε κατάλληλα το συγκεκριμένο λογισμικό και δημιούργησε και υποστηρίζει την υπηρεσία για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τεχνολογίες

Η ανάπτυξη και επέκταση της υπηρεσίας βασίζεται σε Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και διάθεσης βίντεο Mediamosa και το διαδεδομένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Drupal CMS. Για τη διακωδικοποίηση των βίντεο ευθύνεται η εφαρμογή ffmpeg και για την αναπαραγωγή τους ο JS Player (HTML5 player) και ο Flowplayer (Flash player).

Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται είναι η PHP, ως βάση δεδομένων έχει επιλεχθεί η MySql, ενώ ως εξυπηρετητής ιστού ο Apache HTTP Server.